Tại ITMG chúng tôi có sự hiểu biết về yêu cầu kỹ thuật và kinh doanh của bạn đối với mạng không dây, làm việc với nhân viên CNTT của bạn để đảm bảo kiến trúc, các chi nhánh và hoạt động CNTT của bạn sẵn sàng để hỗ trợ kinh doanh. Các dịch vụ và giải pháp WiFi của chúng tôi dựa trên kinh nghiệm hơn 15 năm của việc cài đặt mạng WiFi cho các doanh nghiệp trên khắp VN.

Tại ITMG, một số vấn đề phổ biến chúng ta thấy trong mạng wifi khách hàng bao gồm:

  • Các dịch vụ Wi-Fi không được lên kế hoạch không phù hợp về mặt kỹ thuật và kinh doanh.
  • Thiết kế WiFi và cài đặt sai mà không tính đến các biện pháp bảo mật tài khoản, kỳ vọng về hiệu suất hoặc khả năng mở rộng mạng khi doanh nghiệp phát triển.
  • Hỗ trợ CNTT không kịp thời vì vậy khi người dùng gặp sự cố với mạng, các vấn đề này hoặc bị bỏ qua hoặc không được giải quyết chính xác.
  • Khách truy cập không an toàn, rất khó quản lý hoặc không cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm về WiFi mà họ đang tìm kiếm.
  • Việc thiếu nhận thức về quản lý và kiểm soát lưu lượng không tồn tại và người dùng sẽ gặp phải vấn đề về WiFi.
[Hỗ trợ doanh nghiệp] - KIỂM TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG IT (MIỄN PHÍ) - Liên hệ: 0907.000.277