Tại ITMG, chúng tôi hiểu rằng nhiều doanh nghiệp đang gặp phải những thách thức về Mạng (Wide Area Network - WAN) dựa trên chi phí hoạt động, quản lý nhà cung cấp, tính linh hoạt của dịch vụ và hiệu suất mạng nói chung. Một số thách thức WAN phổ biến mà chúng ta thấy trong khách hàng của chúng tôi bao gồm:

  • Khách hàng trả phí quá nhiều cho các dịch vụ WAN không còn liên quan đến kinh doanh về mặt tiêu dùng hoặc nhu cầu kết nối cho người dùng.
  • Đầu tư mạng WAN cho quy mô các ứng dụng không mang lại hiệu quả kinh doanh.
  • Thiết bị mạng đang được sử dụng cũ và không mua mới để theo kịp nhu cầu của nhân viên và khách hàng về kết nối.
  • Các quyết định đầu tư WAN được thực hiện mà không tính đến yêu cầu về cơ sở hạ tầng CNTT rộng hơn cho các lĩnh vực CNTT khác.
  • Việc thiếu hỗ trợ tại chỗ bởi các nhà cung cấp khi giải pháp WAN lỗi hoặc nếu cần nâng cấp.
  • Thiết kế WAN chưa đáp ứng yêu cầu ứng dụng và người dùng, có nghĩa là giải pháp WAN đã đầu tư không phù hợp với mục đích kinh doanh.
[Hỗ trợ doanh nghiệp] - KIỂM TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG IT (MIỄN PHÍ) - Liên hệ: 0907.000.277