Dịch vụ cho tổ chức tài chính

ITMG hiểu được những thách thức mà một doanh nghiệp dịch vụ tài chính phải đối mặt và chúng tôi hợp tác chặt chẽ với bạn để giải quyết những thách thức đó, đồng thời cung cấp cho bạn các dịch vụ CNTT đầu cuối từ một đối tác duy nhất có trách nhiệm.

Chúng tôi có thể giúp bạn nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, giảm rủi ro, tăng sự tuân thủ, bảo mật và cung cấp cho bạn Dịch vụ CNTT nhanh và linh hoạt để đáp ứng những thách thức cạnh tranh mới.

Xem chi tiết Dịch vụ cho tổ chức tài chính »

Dịch vụ cho doanh nghiệp bán lẻ

Giúp bạn tăng hiệu quả kinh doanh và cải thiện trải nghiệm của khách hàng bằng cách sử dụng các Dịch vụ CNTT tốt nhất cho doanh nghiệp bán lẻ của ITMG.

ITMG cung cấp Dịch vụ phần cứng và phần mềm hàng đầu cho các ngành công nghiệp đặc thù, các Dịch vụ được thiết kế để giúp bạn kinh doanh thành công và đáp ứng cam kết thương hiệu của mình.

Xem chi tiết Dịch vụ cho doanh nghiệp bán lẻ »

Dịch vụ cho doanh nghiệp nhà hàng khách sạn

ITMG là nhà cung cấp chuyên về thiết bị và Dịch vụ CNTT cho các nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ và các doanh nghiệp về thực phẩm và đồ uống.

ITMG có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập và duy trì cơ sở hạ tầng CNTT nhà hàng khách sạn, bao gồm hỗ trợ POS và các hệ thống kế toán.

Xem chi tiết Dịch vụ cho doanh nghiệp nhà hàng khách sạn »

Dịch vụ cho tổ chức phi lợi nhuận

Cung cấp và hỗ trợ IT là cần thiết cho hoạt động kinh doanh hiệu quả, nhiều tổ chức phi lợi nhuận đang phải đối mặt với thực tế là CNTT tự nó không phải là một chức năng kinh doanh cốt lõi.

Qua nhiều năm, kinh nghiệm đã dạy chúng ta rằng điều này đặc biệt đúng với các tổ chức từ thiện, các tổ chức tự nguyện.

Xem chi tiết Dịch vụ cho tổ chức phi lợi nhuận »

Tổ chức nhà nước

Là những cơ quan nhà nước thuộc khu vực công, tổ chức luôn chịu áp lực phải làm nhiều hơn với ít doanh thu hơn. Đồng thời tổ chức nhà nước cần phải đảm bảo rằng tiếp tục cung cấp dịch vụ hiệu quả với một môi trường CNTT an toàn.

Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ Công nghệ Thông tin và Cơ sở hạ tầng mà bạn cần để nâng cao năng suất, đồng thời giảm rủi ro và chi phí.

Xem chi tiết Dịch vụ cho tổ chức nhà nước »

Dịch vụ cho tổ chức giáo dục

Cung cấp và hỗ trợ IT là cần thiết cho hoạt động kinh doanh hiệu quả, nhiều tổ chức phi lợi nhuận đang phải đối mặt với thực tế là CNTT tự nó không phải là một chức năng kinh doanh cốt lõi.

Qua nhiều năm, kinh nghiệm đã dạy chúng ta rằng đây là trường hợp đặc biệt đối với trường học và các cơ sở giáo dục khác.

Xem chi tiết Dịch vụ cho tổ chức giáo dục »

Hãy gọi chúng tôi Hotline: 0907 000 277 hoặc gửi email
[Hỗ trợ doanh nghiệp] - KIỂM TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG IT (MIỄN PHÍ) - Liên hệ: 0907.000.277