Thuê ngoài dịch vụ IT

ITMG cung cấp các dịch vụ CNTT hiệu quả về chi phí, an toàn và đáp ứng với quy mô và nhu cầu kinh doanh của bạn, cho phép bạn tập trung hoàn toàn vào kinh doanh cốt lõi của mình.

Là đối tác có thể cung cấp dịch vụ khép kín cho nhu cầu CNTT hiện tại của bạn, chúng tôi cung cấp dịch vụ CNTT được thuê ngoài như là một tiện ích, đồng thời cung cấp cho bạn mức dịch vụ hàng đầu.

Xem chi tiết Dịch vụ thuê ngoài dịch vụ IT »

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu

Các dịch vụ lưu trữ dữ liệu được quản lý đầy đủ, bao gồm lưu trữ gắn trực tiếp ( DAS - Direct Attached Storage), lưu trữ gắn qua mạng (NAS - Network Attached Storage ) và mạng lưu trữ (SAN - Storage Attached Network).

Đội ngũ chuyên gia lưu trữ dữ liệu của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ có được Dịch vụ lưu trữ dữ liệu tốt nhất cho nhu cầu lưu trữ dữ liệu của bạn..

Xem chi tiết Dịch vụ lưu trữ dữ liệu »

Dịch vụ lưu trữ (STaaS)

Đảm bảo rằng bạn có bộ lưu trữ an toàn để bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn. Dịch vụ lưu trữ-như-một-dịch vụ của ITMG (STaaS) sẽ cung cấp cho bạn bộ lưu trữ hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho tổ chức của bạn.

Tất cả các triển khai lưu trữ đều nằm trong các trung tâm dữ liệu của chúng tôi được bảo mật đầy đủ, thông qua nhiều lựa chọn kết nối dự phòng.

Xem chi tiết Dịch vụ lưu trữ (STaaS) »

Hãy gọi chúng tôi Hotline: 0907 000 277 hoặc gửi email
[Hỗ trợ doanh nghiệp] - KIỂM TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG IT (MIỄN PHÍ) - Liên hệ: 0907.000.277