Đội ngũ ITMG của chúng tôi sẽ đảm nhận toàn bộ hệ thống CNTT của doanh nghiệp, cung cấp những gói dịch vụ hỗ trợ về CNTT, dịch vụ quản lý CNTT, giải pháp đám mây, trung tâm dữ liệu, dịch vụ cơ sở hạ tầng dữ liệu và dịch vụ điện thoại phục vụ cho kinh doanh.

Các bước tiếp cận của ITMG để báo giá và ký kết hợp đồng dịch vụ được thực hiện như sau:
Bước 1: ITMG nhận yêu cầu từ khách hàng
Bước 2: ITMG tiến hành khảo sát toàn diện hệ thống CNTT, phân tích yêu cầu và báo giá
Bước 3: Bàn bạc và đạt thỏa thuận cuối cùng, ký kết hợp đồng giữa 2 bên
Bước 4: ITMG tiến hành phân công nhân viên IT giám sát quản lý
Bước 5: Triển khai dịch vụ hỗ trợ và quản lý IT hàng ngày

 

[Hỗ trợ doanh nghiệp] - KIỂM TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG IT (MIỄN PHÍ) - Liên hệ: 0907.000.277