Với một số tổ chức không vì lợi nhuận và các tổ chức từ thiện, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc có thể cung cấp các dịch vụ CNTT có tính sẵn sàng và an toàn cao.

Bạn cũng có thể hưởng lợi từ phạm vi dịch vụ CNTT đáng tin cậy, chuyên nghiệp và an toàn để tăng giá trị cho tổ chức và các bên liên quan bằng cách giảm chi phí, tăng tính hiệu quả và tính linh hoạt của bạn, đồng thời tối đa hoá lợi tức đầu tư CNTT.

Một số sáng kiến có giá trị đặc biệt của chúng tôi và lợi ích cho các tổ chức từ thiện bao gồm:

  • Sử dụng điện toán đám mây.
  • Cải tiến quy trình nghiệp vụ và quản lý luồng công việc.
  • Các giải pháp phần mềm tích hợp.
  • Thuê ngoài dịch vụ IT đáng tin cậy,
  • Cung cấp dịch vụ nhất quán cho nhiều địa điểm và nhân viên từ xa / linh hoạt.
  • Tiếp cận đội ngũ kỹ sư làm việc trực tiếp và có kiến thức của chúng tôi.
  • Hỗ trợ và giám sát mạng 24x7 toàn diện.
  • Sao lưu dữ liệu đám mây và giải pháp khắc phục thảm họa.

Tất cả những điều trên sẽ cho bạn sự yên tâm hơn và sẽ cho phép bạn tập trung vào việc gây quỹ và cung cấp dịch vụ hiệu quả.

Khi bạn đang chịu áp lực để đưa ra những quyết định sáng suốt về lập kế hoạch, nâng cấp hoặc thay thế CNTT trong tương lai, hãy nhờ tư vấn mà bạn có thể tin tưởng từ ITMG.

Hãy gọi chúng tôi Hotline: 0907 000 277 hoặc gửi email
[Hỗ trợ doanh nghiệp] - KIỂM TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG IT (MIỄN PHÍ) - Liên hệ: 0907.000.277