Chúng tôi làm việc với một số lượng lớn các doanh nghiệp trong từng lĩnh vực và am hiểu một số dịch vụ và giải pháp mà bạn có thể cần để hợp lý hoá các hoạt động của mình và giảm một số chi phí của bạn, chẳng hạn như:

  • Hỗ trợ CNTT tại chỗ và bên ngoài 24x7.
  • Giám sát mạng 24x7
  • Dịch vụ quản lý CNTT
  • Tư vấn CNTT và các công việc dự án mà sử dụng các kỹ năng và chuyên môn của chúng tôi để cung cấp các giải pháp tốt nhất đối với doanh nghiệp của bạn.
  • Chiến lược đám mây riêng, di chuyển, lưu trữ ứng dụng và sao lưu an toàn.
  • Thuê vị trí trung tâm dữ liệu
  • Nâng cấp kết nối LAN và WAN, cũng như các giải pháp Wi-Fi dành cho doanh nghiệp.
Hãy gọi chúng tôi Hotline: 0907 000 277 hoặc gửi email
[Hỗ trợ doanh nghiệp] - KIỂM TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG IT (MIỄN PHÍ) - Liên hệ: 0907.000.277