Những dự án CNTT phức tạp có thể triển khai thất bại đối với doanh nghiệp nếu dự án IT không được quản lý đúng đắn. Dịch vụ quản lý dự án IT của ITMG sẽ cung cấp cho bạn những chuyên gia quản trị dự án IT đáng tin cậy với chuyên môn và kinh nghiệm hàng đầu hiện nay.

Đội ngũ của chúng tôi làm việc chặt chẽ với bạn, dành thời gian tìm hiểu đúng nhu cầu kinh doanh của bạn, tạo ra kế hoạch triển khai chi tiết và quản lý phạm vi dự án, bạn có thể kiểm soát toàn bộ vòng đời dự án cho đến khi kết thúc thành công.

Dịch vụ quản lý dự án CNTT của chúng tôi bao gồm các loại như:

- Dự Án Kế Toán (Accounting)
- Dự Án Doanh Nghiệp Thông Minh (Business Intelligent)
- Dự Án Quy Trình DN (BPM)
- Dự Án Quản Lý Nội Dung Số (Content Management)
- Dự Án Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng (CRM)
- Dự Án Quản Lý Tài Sản DN ( EAM)
- Dự Án Quản Lý Mua Sắm (E-Procurement)
- Dự Án ERP (Enterprise Resource Planning)
- Dự Án Quản Lý Tài Chính (Finance)
- Dự Án Quản Lý Nhân Sự (Human Resource)
- Dự Án Bảo Mật Thông Tin (Information Security - ISO 27001)
- Dự Án Quản Lý Khóa Học (Learning Management)
- Dự Án Quy Trình Sản Suất (Manufacturing Process Management - MPM)
- Dự Án Hệ Thống Bán Hàng (POS - Point of sale system)
- Dự Án Quản Lý Chuổi Cung Ứng (SCM- Supply Chain Management)
- Dự Án Thương Mại Điện Tử (E-Commerce)
- Dự Án Phân Tích Dữ Liệu Lớn (BIG Data)
- Dự Án Quản Lý Tri Thức Doanh Nghiệp - KM
- Dự Án Quản Lý Dịch Vụ IT - ITSM
- Và các loại Dự Án khác….vv...

Đội ngũ quản lý của chúng tôi có các kỹ năng, kiến thức và năng lực giúp bạn quản lý sự thay đổi trong tổ chức của bạn để mang lại kết quả tốt nhất thông qua các dịch vụ Dự án CNTT của chúng tôi.

Lợi ích của dịch vụ quản lý dự án IT của chúng tôi

  • Năng lực hoạt động quản lý dự án IT được cải thiện và lợi tức đầu tư tốt hơn sau khi phân tích nhu cầu kỹ lưỡng và cung cấp công nghệ hàng đầu, vững chắc, đã được kiểm chứng.
  • Các nhà quản lý dự án có kinh nghiệm của chúng tôi sử dụng các nguyên tắc công nghiệp được chấp nhận để đảm bảo rằng dự án CNTT của bạn được phân phối đúng thời gian, đặc điểm kỹ thuật và ngân sách.
  • Giảm rủi ro và giảm chi phí.
Hãy gọi chúng tôi Hotline: 0907 000 277 hoặc gửi email
[Hỗ trợ doanh nghiệp] - KIỂM TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG IT (MIỄN PHÍ) - Liên hệ: 0907.000.277