Với dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24x7, doanh nghiệp của bạn sẽ được cung cấp chuyên gia, hỗ trợ kỹ thuật 24x7 thân thiện mà bạn không phải lo lắng về việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng CNTT và tuyển dụng, đào tạo tốn kém. Các chuyên gia hỗ trợ chuyên nghiệp của chúng tôi được chứng nhận và có kinh nghiệm cung cấp cho bạn tất cả các hỗ trợ kỹ thuật.

Một số vấn đề phổ biến mà ITMG thấy được khi cung cấp hỗ trợ IT cho khách hàng bao gồm:

  • Khi bạn không thể đợi để xem các vấn đề IT của mình được giải quyết, chúng tôi sẽ có câu trả lời cho từng vấn đề IT của bạn. Các chuyên gia IT của ITMG cung cấp hỗ trợ 24x7 (Live HelpDesk) không giới hạn.
  • Với trợ giúp hỗ trợ 24x7 của chúng tôi, các chuyên gia dịch vụ cung cấp dịch vụ tối ưu cho người dùng đầu cuối với chi phí tối thiểu.
  • Chúng tôi cam kết cung cấp tất cả các loại hỗ trợ như trang web, giám sát mạng, dịch vụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và tối ưu hóa máy tính và các dịch vụ liên quan đến CNTT khác.
  • Được sử dụng các thoả thuận cấp độ dịch vụ SLA vững chắc và các đáp ứng ưu tiên được thiết kế để cung cấp trong khung thời gian được đảm bảo.
  • ITMG có một số tùy chọn cho khách hàng trong việc tiếp cận sự hỗ trợ: Có thể nhận và trả lời tất cả các hỗ trợ IT, các cuộc gọi trợ giúp từ cả nhân viên của bạn hoặc khách hàng của bạn hoặc đăng nhập portal hỗ trợ 24x7x365 xử lý sự cố hoàn chỉnh.
[Hỗ trợ doanh nghiệp] - KIỂM TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG IT (MIỄN PHÍ) - Liên hệ: 0907.000.277