Chúng tôi làm việc chặt chẽ với một số khách hàng doanh nghiệp, giúp họ với một loạt các giải pháp CNTT bao gồm:

  • Hỗ trợ tại chỗ 24x7 và dịch vụ quản lý CNTT, hỗ trợ cho toàn bộ hệ thống mạng của doanh nghiệp.
  • Giám sát mạng doanh nghiệp 24x7 toàn diện.
  • Dịch vụ quản lý IT bên ngoài
  • Dịch vụ thuê ngoài giúp chúng tôi cung cấp chuyên môn và kiến thức đã biết và bạn có thể giải phóng đội IT để tập trung vào công việc có giá trị cao hơn.
  • Các dịch vụ chia sẽ vị trí máy chủ với mức sẵn sàng và có độ an toàn cao.
  • Sao lưu linh hoạt với nhiều vị trí an toàn, giúp đảm bảo rằng bạn tuân thủ các chính sách của ngành hoặc tổ chức.
  • Khôi phục thảm họa đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn không bao giờ ngưng hoạt động.
  • Hiệu suất mạng LAN, WAN và giải pháp Wi-Fi doanh nghiệp hiệu quả.
Hãy gọi chúng tôi Hotline: 0907 000 277 hoặc gửi email
[Hỗ trợ doanh nghiệp] - KIỂM TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG IT (MIỄN PHÍ) - Liên hệ: 0907.000.277