ITMG có thể giúp bạn, nếu bạn không có các chuyên gia kỹ thuật IT tại trường hoặc chúng tôi cung cấp cho bạn một giải pháp IT cho toàn bộ cơ sở giáo dục của bạn.

Các giải pháp CNTT dành cho giáo dục của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn độc lập và tạo lộ trình.
  • Hỗ trợ và giám sát toàn diện.
  • Quản lý các giải pháp không dây, LAN và WAN.
  • Quản lý phần cứng, mua sắm phần mềm và quản lý cấp phép.
  • Dịch vụ đám mây riêng và quản lý lưu trữ ứng dụng.

Với các hệ thống CNTT dựa trên đám mây mới, giáo viên có thể hướng dẫn sinh viên, học sinh có thể cộng tác với nhau, quản trị viên có thể theo dõi hiệu suất và cha mẹ có thể theo dõi sự tiến bộ của con cái, từ các vị trí khác nhau sử dụng các thiết bị khác nhau.

Cách làm việc mới này có thể có ý nghĩa chi phí đáng kể đối với các cơ sở giáo dục, với một sự đầu tư rất lớn trong cơ sở hạ tầng CNTT hiện có trong các trường học, học viện, trường cao đẳng và đại học.

Các giải pháp công nghệ thông tin khả thi, an toàn của chúng tôi cho giáo dục có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi, hướng dẫn, hợp tác và quản trị sử dụng bất kỳ thiết bị kết nối thích hợp nào, tất cả đều được cung cấp với mô hình định giá có thể dự đoán, minh bạch và dễ quản lý.

Bằng cách có một hệ thống CNTT hiệu quả, bạn có thể thu hút được những giáo viên giỏi nhất và cung cấp nguồn lực tốt nhất cho người học của bạn, đặc biệt là vì hiện nay mọi người đang trông đợi và có thể nắm bắt công nghệ vì lợi ích của họ.

Hãy để ITMG giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn cho nhu cầu học tập của bạn.

Hãy gọi chúng tôi Hotline: 0907 000 277 hoặc gửi email
[Hỗ trợ doanh nghiệp] - KIỂM TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG IT (MIỄN PHÍ) - Liên hệ: 0907.000.277