Nhóm quản lý dự án và đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các hệ thống IT của bạn sẽ được di chuyển hiệu quả đến môi trường điện toán đám mây.

Quá trình di chuyển qua đám mây của chúng tôi hoạt động như sau:

Trước di chuyển

Nhóm chúng tôi xem xét tài liệu chiến lược đám mây và kiểm toán đám mây với bạn. Dựa trên tài liệu và các cuộc thảo luận của chúng tôi, chúng tôi sẽ phát triển và giới thiệu một kế hoạch chuyển đổi, dự án phác thảo tất cả các cột mốc quan trọng và khung thời gian để đảm bảo di chuyển an toàn vào môi trường đám mây mới của bạn.

Di chuyển

Chúng tôi quản lý tất cả các mặt kỹ thuật của di chuyển các hệ thống IT của bạn sang đám mây, đảm bảo rằng tất cả dữ liệu và phần mềm của bạn được di chuyển an toàn và tích hợp với cơ sở hạ tầng đám mây mới của bạn.

Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra và xác nhận các thiết lập, bao gồm kế hoạch kinh doanh liên tục và kế hoạch khôi phục thảm họa của chúng tôi, để đảm bảo quá trình di chuyển là thành công trước khi chúng tôi trao cho bạn kiểm tra.

Lợi ích của dịch vụ di chuyển đám mây của chúng tôi

  • Kế hoạch di chuyển cụ thể giúp cho dịch vụ di chuyển lên đám mây trở nên dễ dàng.
  • Điều đó cho phép bạn di chuyển dữ liệu nhanh hơn, giảm thiểu rủi ro, và đẩy nhanh hoạt động kinh doanh của bạn.
Hãy gọi chúng tôi Hotline: 0907 000 277 hoặc gửi email
[Hỗ trợ doanh nghiệp] - KIỂM TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG IT (MIỄN PHÍ) - Liên hệ: 0907.000.277