Đánh giá đám mây toàn diện có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về hoạt động kinh doanh mà bạn cần xác định và truyền đạt các thay đổi nội bộ, phụ thuộc bên ngoài và đánh giá tác động của mô hình đám mây mới đối với doanh nghiệp của bạn.

Những lợi ích được công nhận của điện toán đám mây bao gồm:

 • Tính linh hoạt, cho phép bạn nhanh chóng thay đổi quy mô để đáp ứng nhu cầu kinh doanh thay đổi của bạn
 • Các tùy chọn khôi phục thảm họa nhanh hơn
 • Loại bỏ nhu cầu chi phí thường xuyên tốn kém
 • Tự động cập nhật phần cứng và phần mềm, giải phóng nguồn lực con người IT để tập trung vào việc tại sự khác biệt cho doanh nghiệp của bạn.
 • Cải thiện sự hợp tác trong tổ chức của bạn
 • Cung cấp các quy trình công nghệ thông tin được chuẩn hoá với chi phí giảm
 • Cải thiện kiểm soát tài liệu và phiên bản
 • Tăng cường bảo mật
 • Tăng khả năng cạnh tranh

Lợi ích của dịch vụ kiểm toán đám mây của chúng tôi

 • Các rủi ro được xác định và các kế hoạch được đưa ra để giảm nhẹ hoặc quản lý chúng hiệu quả.
 • Bạn được đảm bảo rằng các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng điện toán đám mây có các thủ tục và an toàn chấp nhận được tại chỗ.
 • Bạn sẽ hiểu cách thức các mô hình phân quyền, nhận dạng và truy cập được tích hợp với mô hình điện toán đám mây được đề xuất cho bạn.
 • Bạn hiểu cách dữ liệu của bạn sẽ được xử lý, bảo mật và sao lưu.
Hãy gọi chúng tôi Hotline: 0907 000 277 hoặc gửi email
[Hỗ trợ doanh nghiệp] - KIỂM TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG IT (MIỄN PHÍ) - Liên hệ: 0907.000.277