Rủi ro đối với dữ liệu của doanh nghiệp là rất lớn. ITMG phát triển giải pháp để đáp ứng các nhu cầu của bạn. Các kỹ thuật viên chuyên nghiệp của chúng tôi làm việc với doanh nghiệp của bạn để hiểu thông tin nào là quan trọng đối với hoạt động của bạn, cung cấp cho bạn một kế hoạch và triển khai chiến lược cung cấp giải pháp sao lưu doanh nghiệp để bảo vệ dữ liệu của bạn hàng ngày và kế hoạch khôi phục cho bất kỳ sự kiện nào từ nhân viên vô tình xóa các tập tin cho đến một thảm họa.

Dịch vụ sao lưu và phục hồi dữ liệu ITMG cung cấp các giải pháp tiên tiến từ các đối tác hàng đầu trong ngành và cung cấp tất cả các dịch vụ theo phương thức chuyên nghiệp và hiệu quả về chi phí. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bao gồm:

  • Sao lưu cục bộ
  • Sao lưu từ xa / đám mây
  • Giám sát sao lưu
  • Phục hồi dữ liệu

ITMG hiểu về doanh nghiệp của bạn để bạn có thể yên tâm rằng các giải pháp sao lưu chúng tôi cung cấp sẽ phù hợp với ngân sách và nhu cầu của công ty bạn. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để cung cấp cho bạn sự yên tâm rằng thông tin quan trọng của công ty bạn được bảo mật và sao lưu.

[Hỗ trợ doanh nghiệp] - KIỂM TRA TOÀN DIỆN HỆ THỐNG IT (MIỄN PHÍ) - Liên hệ: 0907.000.277